Teenused

PAKUME ELEKTRIVÕRGUGA LIITUMISTEENUST, KUS OÜ MERGONET:

 • analüüsib liitumispakkumist ning tihtipeale leiab parema lahenduse
 • uue liitumise korral võtab kõik kulud enda kanda
 • teostab elektrivõrgu hoolduse ja käidu
 kirjuta mulle: sulo@mergonet.ee

PAKUME VÕRGUTEENUSE KULUDE VÄHENDAMISE TEENUST, KUS OÜ MERGONET:

 • analüüsib olemasoleva liitumispunkti tarbimisgraafikut ja kehtivaid lepinguid ning tihtipeale leiab parema lahenduse
 • teeb vajadusel ise kõik vajaminevad investeeringud elektriseadmete ehitusse
 • teostab elektrivõrgu hoolduse ja käidu
  kirjuta mulle: sulo@mergonet.ee

Millega me tegeleme:
 • Elektrikulude vähendamine
 • Elektrivõrguga liitumistasude vähendamine nullini
 • Elektrivõrguga liitumise korraldamine
 • Elektrivõrkude projekteerimine, käit, ehitamine ja järelevalve
 • Servituudilepingute sõlmimise korraldamine


Millega ei tegele:
 • Individuaalelamute, suvilate ja korterite elektriga seotud küsimustega
 • Tarbijatega, kelle aastane tarbimine on alla 1000 MWh või võrguteenuse kulu alla 20 000€
 • Moosipirukatega :)