Elektrivõrguga liitumine 
          Elektrikulude vähendamine

Parim valik on maksta väiksemat tariifi!  Vt. allapoole V

PAKUME TEENUST, KUS OÜ MERGONET:

 • analüüsib tarbimisgraafikut ja kehtivaid lepinguid ning tihtipeale leiab parema lahenduse 
 • teeb vajadusel ise kõik vajaminevad investeeringud elektriseadmete ehitusse
 • teostab elektrivõrgu kõik hooldus- ja teenindustööd
Millega me tegeleme:
 • Elektrikulude vähendamine
 • Elektrivõrguga liitumistasude vähendamine
 • Elektrivõrguga liitumise korraldamine
 • Väliselektrivõrkude projekteerimine
 • Elektriseadmete käidukorraldamine
 • Väliselektrivõrkude ehitamine ja järelevalve
 • Servituudilepingute sõlmimise korraldamine

Millega ei tegele:
 • Individuaalelamute, suvilate ja korterite elektriga seotud küsimustega
 • Tarbijatega, kelle aastane tarbimine on alla 1000 MWh või kulu alla 20 000€
 • Moosipirukatega :)